Kenyataan Akad

Patuh Syariah: Akad (Kontrak) Yang Digunakan

Anda bersetuju dengan terma kontrak (Akad) sekiranya anda memilih untuk membuat pembelian di platform ini. Akad seperti berikut, bergantung kepada jenis produk yang dipilih

Akad Bai’ Salam & Wakalah untuk Ibadah Aqiqah

Akad Bai’ Salam & Wakalah untuk Ibadah Qurban

Akad Bai’ Salam & Wakalah untuk Ibadah Dam, Nazar atau Sedekah

Konsep Kepatuhan Syariah 

Tindakan Pelanggan: Pelanggan memilih pilihan ternakan keseluruhan, dan diberikan pilihan jenis ternakan, lokasi di mana Qurban akan berlaku, dan harga.

Pelaksanaan Akad: Akad Bai’ Salam (Ijab dari pelanggan dan Qabul dari Penjual) tersedia di platform dan dianggap sah serta selesai dengan segera setelah pembayaran diselesaikan oleh pelanggan melalui pelbagai saluran (contohnya: Maybank2u, FPX, Kad Kredit/Debit, dan lain-lain).

Perjanjian Aqiqah4u.my: Bersetuju untuk menjual ternakan kepada Pelanggan. Jualan ini mematuhi keperluan Syariah bagi Bai’ Salam, khususnya syarat-syarat bagi dengan bahan jualan Salam (Al-Muslam Fihi).

 • Wazni Ma’lum: Anggaran berat ternakan diberitahu secara jelas.
 • Kaili Ma’lum: Ternakan memenuhi syarat minimum Syariah untuk Qurban (iaitu, berumur 2 tahun ke atas, sihat, bebas dari sebarang penyakit). Kualiti-kualiti ini akan ditentukan mengikut amalan biasa dan kepakaran Aqiqah4u.my.
 • Ajali Ma’lum: Masa penghantaran adalah pasti. Penghantaran biasanya akan berlaku semasa Hari Raya Aidil Adha dan hari-hari Tasyrik (iaitu, 10-13 Zulhijjah). Apabila penghantaran dilakukan, Aqiqah4u.my mengambil pemilikan Al-Muslam Fihi bagi pihak pelanggan. Sistem penandaan memastikan penjejakan pemilikan yang jelas.

Penjelasan Gharar: Untuk meminimumkan ketidakpastian (Gharar), semua maklumat di atas didedahkan kepada pelanggan di halaman Penyata Akad pada waktu pelaksanaan Akad.

Lantikan oleh Pelanggan Pelanggan melantik Aqiqah4u.my sebagai ejen mereka (Muwakkil) untuk menjalankan keseluruhan proses Ibadah pada ternakan. Ini termasuk:

 • Menerima Al-Muslam Fihi pada tarikh atau masa pelaksanaan yang telah ditetapkan.
 • Menyembelih ternakan
  • Qurban: Dalam tempoh yang dibenarkan (iaitu, 10-13 Zulhijjah).
  • Di lokasi yang sesuai (rumah sembelihan, masjid, kampung, dan lain-lain).
  • Mengagihkan daging Ibadah kepada penerima yang layak.

 

Pilihan Pelanggan Aqiqah4u.my akan menawarkan pilihan untuk membeli ternakan keseluruhan atau bahagian ternakan (contohnya, 1/7 daripada seekor ternakan keseluruhan).

Persetujuan Pelanggan: Pelanggan perlu bersetuju

 • Ternakan Keseluruhan: Menamakan Aqiqah4u.my secara mutlak untuk pelaksanaan Ibadah dari memilih haiwan, menyembelih, dan pengagihan.
 • Bahagian: Untuk menggabungkan 7 peserta ke dalam satu kumpulan yang akan bersama-sama membeli satu ternakan qurban keseluruhan (lembu atau unta) berdasarkan Musha’ (pembahagian).

Maklumat Haiwan Ternakan

Ternakan Jenis Anggaran Berat Lokasi Harga (Seekor)
Kambing
Harri, Mi’zah atau Ma’iz
15 - 25+ kg
Tanah Suci Mekah
RM490.00
Barbari, Tiiz atau Sawakini
25 -35+kg
Tanah Suci Mekah
RM890.00
Karamoja
15 - 25+kg
Kampala, Uganda
RM450.00
Kacang
15 - 25kg+
Bandung, Indonesia
RM350.00
Kajang
Akan dikemaskini
Kelantan & Selangor
RM1180.00
Lembu
150 - 200+ kg
Tanah Suci Mekah
RM5830.00
130 - 180+ kg
Kampala, Uganda
RM2330.00
Unta
190 - 230kg
Tanah Suci Mekah
RM5390.00
Ternakan Lokasi Harga (1 Bahagian)
Lembu
Tanah Suci Mekah
RM850.00
Kampala, Uganda
RM350.00
Unta
Tanah Suci Mekah
RM790.00
Whatsapp
1
Bantuan?
Scan the code
Khidmat Pelanggan
Salam 👋

Ingin berinteraksi dengan Pegawai Khidmat Pelanggan Aqiqah4u.my? Klik Whatsapp untuk mula.