F.A.Q Aqiqah4u.my

Soalan Lazim berkaitan Aqiqah
Apakah maksud Aqiqah?

Aqiqah adalah sembelihan yang dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu Wa Ta’ala atas kelahiran bayi tersebut. Hukum Aqiqah adalah Sunat Muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut oleh Islam.

Hari terbaik perlaksanaan Aqiqah?

Hari, waktu atau masa yang terbaik melaksanakan aqiqah adalah pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi. Ia juga boleh dilaksanakan pada hari ke-14, atau hari ke-21 sekiranya waktu tidak mengizinkan pada hari ke-7 seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun sekiranya selepas dari bilangan waktu yang disebutkan, maka ianya tidak mengapa kerana hukum asas/ asal aqiqah itu adalah perlaksanaannya itu ke atas setiap kelahiran sekali seumur hidup.

Berapa ekor Aqiqah perlu dilaksanakan?

Jumlah sembelihan adalah berbeza mengikut jantina bayi.

Bayi Lelaki – 2 Ekor , Bayi Perempuan – 1 Ekor

Sekiranya ibu bapa hanya mampu untuk melaksanakan 1 ekor sahaja untuk bayi lelaki, maka ianya tidak mengapa, mengikut kemampuan yang ada. Sekiranya dimurahkan rezeki pada masa akan datang, maka boleh menambah dan menyempurnakan ibadah Aqiqah tersebut.

Berapa kali Aqiqah perlu dilaksanakan?

Aqiqah hanya disyariatkan sekali sahaja seumur hidup untuk setiap kelahiran bayi baharu.

Perbezaaan Aqiqah dan Qurban?

Ibadah Aqiqah adalah ibadah khusus yang dilaksanakan kerana kelahiran bayi baru yang mana ianya dilaksanakan atas tujuan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu Wa Ta’ala. Waktu ibadah ini adalah tidak terhad dan boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja mengikut kemampuan masing-masing. Adapun Ibadah Qurban adalah ibadah khusus yang dilaksanakan pada waktu tertentu sahaja, iaitu pada Musim Haji. Ia adalah ibadah yang terhad waktunya iaitu dari 10 zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah sahaja. 

Selain itu, hukum antara kedua-duanya juga turut berbeza yang mana para ulama berbeza pendapat berkenaan hukum ibadah Qurban ini. Majoriti ulama mengatakan bahawa ibadah Qurban adalah WAJIB berdasarkan ayat al-Quran di dalam surah al-Kauthar, yang bermaksud: “Maka solatlah kamu dan laksanakanlah Qurban”– Ayat 2. Hukum wajib itu adalah berdasarkan kepada lafaz ‘arahan/ perintah/ suruhan’ yang digunakan oleh Allah subhanahu wa Ta’ala di dalam ayat ini. Adapun hukum ibadah Aqiqah adalah Sunat Muakkad, iaitu sunat yang dituntut (bawah sedikit dari hukum wajib).

Wallahu a’lam.

Apakah yang dimaksudkan Tertebus Hutangnya dengan Aqiqah?

Para ulama mempunyai pelbagai pandangan berkenaan maksud ‘tertebus’ di dalam hadis tersebut, antaranya:

 1. Anak tersebut tidak akan memperoleh kelapangan hidup dan hidupnya akan dalam keadaan susah.
 2. Anak tersebut dihalang dari memberi shafaat/ pertolongan kepada kedua orang tuanya sehinggalah ibu bapanya atau penjaganya melaksanakan aqiqah untuknya. Kata ini dinukilkan dari Imam Ahmad.
Bagaimana mengira Hari Kelahiran bayi bagi tujuan Aqiqah?

Kiraan hari ketujuh adalah bermula dari tarikh bayi itu dilahirkan. Hari pertama kelahiran merupakan hari pertama dalam kiraan, tidak kira samada pagi, tengahari ataupun malam. Contohnya, bayi dilahirkan pada 1 Januari, maka hari ketujuh adalah pada 7 Januari, dan bukannya 8 Januari.

Amalan selain Aqiqah yang harus dilakukan bagi setiap Kelahiran?

1. Disunatkan untuk azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bayi tersebut seperti mana hadis Abu Rafi’ bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam mengazankan ke telingan Hasan (cucu baginda) sejurus selepas kelahiran beliau. Para ulama mengatakan bahawa ianya supaya perkataan pertama yang di dengari oleh bayi tersebut di muka bumi ini adalah Kalimah Tauhid (di dalam azan).

2. Mentahnik bayi tersebut selepas mengazankannya. Tahnik adalah mengunyah tamar atau selainnya (yang manis), kemudian disapukan kepada lelangit bayi tersebut. Ia adalah sunnah dan bukannya wajib, dan sebaiknya di lakukan oleh orang Alim dan Soleh kerana hikmah yang terdapat dalam amalan tahnik itu sendiri. 

3. Disunatkan mencukur rambut bayi tersebut pada hari ke-7, selepas selesai amalan aqiqah. Kemudian sedeqahkan nilai timbangan rambut tersebut dengan nilai timbangan perak (silver). Ianya seperti yang dilakukan dan dimaklumkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadith. Majoriti ulama mengatakan bahawa amalan cukur tersebut hanya untuk bayi lelaki sahaja. 

Adakah wajib untuk berakad secara lisan?

Akad pada asasnya adalah persetujuan antara 2 pihak dalam sesuatu urusan. Akad yang dilakukan melalui telefon atau bacaan di dalam kertas adalah sudah memadai kerana persetujuan dan perwakilan antara kedua pihak jelas dinyatakan. Pembayaran yang dibuat oleh pihak pembeli kepada penjual/ pemberi khidmat membuktikan bahawa si pembeli telah bersetuju dan meredhai urusan tersebut.

Apakah syarat Kambing untuk Aqiqah?

Majoriti Ulama mengatakan syarat kambing untuk Aqiqah adalah sama dengan syarat-syarat kambing Qurban, iaitu mestilah bebas dari sebarang kecacatan, kekurangan dan sebagainya. Ia juga perlu mencukupi tahap dan had umur yang telah ditetapkan dan dibenarkan untuk disembelih.

Berapakah umur Kambing untuk Aqiqah?

Ianya berbeza mengikut jenis kambing. Terdapat dua jenis kambing iaitu:

1. Kambing biasa: hendaklah genap dua tahun atau sedang masuk tahun ketiga.

2. Kambing biri-biri (berbulu tebal): hendaklah genap setahun atau sedang masuk tahun kedua.

Adakah dibenarkan Aqiqah lebih dari 2 ekor untuk seorang penama?

Aqiqah adalah syariat yang telah ditetapkan, iaitu dua ekor untuk anak lelaki dan satu ekor untuk anak perempuan. Adapun sekiranya diadakan majlis aqiqah dan jumlah tetamu yang hadir terlalu ramai, maka sembelih lebih dari itu adalah tidak mengapa sebagai tanda penghormatan kepada para tetamu yang akan hadir, akan tetapi ianya tidak dikira sebagai aqiqah.

Apakah hukum lebih dari seorang Penama untuk seekor Kambing Aqiqah?

Ianya tidak boleh kerana 1 ekor kambing adalah untuk seorang penama sahaja. Sekiranya masih tidak mampu, maka boleh dilaksanakan kemudian hari sekiranya bajet telah mencukupi dan mempunyai lebihan rezeki.

Adakah dibenarkan sembelihan Unta atau Lembu untuk Aqiqah?

Sebahagian ulama Feqh membenarkannya seperti di dalam Mazhab Shafie kerana hukum binatang sembelihan di dalam Aqiqah adalah sama dengan hukum Qurban. Adapun sejumlah ulama hadis hanya membenarkan sembelihan kambing sahaja untuk Aqiqah berdasarkan hadis yang jelas dari Nabi sallallahu a’alaihi wasallam.

Sekiranya kita merujuk kepada pendapat Mazhab Shafie, maka seekor lembu boleh dijadikan sembelihan Aqiqah untuk 7 orang nama. Wallahu a’lam.

Apakah hikmah perbezaan Jumlah Aqiqah?

Inilah Kaedah Islam yang sempurna yang mana Allah subhanahu Wa Ta’ala  telah meletakkan setiap pensyariatan terhadap kaum lelaki dua kali ganda dari wanita. Allah menjadikan setiap pembahagian hukum-hukum penting bagi wanita separuh daripada lelaki selari dengan tanggungjawab yang di amanahkan, seperti hukum faraid, diyat (denda qisas), saksi, pembebasan hamba dan sebagainya. Hal ini kerana amanah lelaki adalah dua kali ganti dari sang wanita kerana tanggungjawab nafkahnya kepada isteri dan anak-anaknya, kepada ibu bapanya dan sebagainya. 

Simbolik aqiqah yang sama dengan hukum umum di dalam Islam ini adalah sebagai tanda pengiktirafan dari kecil/bayi tersebut untuk menerima hukum dan ketetapan Allah ini. Begitu juga kepada ibu bapa yang patuh akan ketetapan amalan sunat muakkad ini menjadi simbol ketaatan mereka dalam perlaksanaan amalan-amalan wajib yang lain yang mempunyai konsep yang sama.

Soalan Lazim berkaitan Qurban
Apakah maksud Qurban?

Qurban adalah ibadah penyembelihan haiwan ternakan, iaitu kambing, lembu dan unta yang dilaksanakan pada hari-hari Tashrik (10 – 13 Zulhijjah) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa Ta;ala.

Apakah syarat Qurban?

Syarat Pelaksana Qurban:

 1. Beragama Islam
 2. Akil baligh
 3. Berakal
 4. Berkemampuan
 5. Merdeka, iaitu bukan seorang hamba abdi.

Syarat Qurban:

 1. Haiwan ternakan (kambing, lembu dan unta)
 2. Haiwan ternakan cukup umur.
 3. Haiwan ternakan cukup syarat dan tiada kecacatan.
 4. Pelaksana adalah pemilik kepada haiwan qurban tersebut.
 5. Disembelih pada waktu yang telah ditetapkan secara syarak
 6. Tidak terikat dengan hak orang lain seperti membeli haiwan ternakan dengan hasil pajakan, pinjaman dan sebagainya.
Apakah hukum Qurban?

Para ulama berbeza pendapat tentang hukum qurban, samada adakah ianya Sunat yang dituntut atau Wajib? Jumhur ulama mengatakan bahawa ianya adalah Sunat Muakkad (sunat yang dituntut), dan sebahagian yang lain seperti Mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa ianya wajib. Ianya berdasarkan ayat al-Quran surah al-Kauthar, ayat 2: “Maka solatlah utnuk Tuhanmu dan laksanakanlah Qurban”. Ayat ini diturunkan dalam bentuk arahan dan perintah. 

Apakah hikmah pelaksanaan Qurban?

Pensyariatan Qurban mempunyai banyak hikmah yang tersendiri samada secara tersembunyi ataupun secara zahir. Antaranya adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan sepanjang hidup kita, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diperintahkan Allah untuk penyembelihan qurban ini, dan pelbagai lagi.

Bilakah Qurban akan dilaksanakan?

Ianya bermula dari selepas selesai Solat Hari Raya Aidil Adha (10 Zulhijjah) sehinggalah tenggelam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Jumlah hari disyariatkan untuk melaksanakan penyembelihan Qurban adalah selama 4 hari.

Apakah jenis-jenis Qurban?

Terdapat beberapa jenis qurban:

 1. Qurban Ta’yin: Qurban yang diniatkan keatas ke atas haiwan ternakan tertentu.
 2. Qurban atas faktor yang wasiat yang ditinggalkan oleh si mati.
 3. Qurban kerana telah bernazar untuk melaksanakannya. Jenis ini anda perlu melakukan dua sembelihan, iaitu untuk qurban itu sendiri dan untuk nazar yang telah dilakukan itu. Hal ini kerana keduanya adalah ibadah dan hukum yang berbeza. 
Adakah dibenarkan Qurban untuk orang yang telah meninggal dunia?

Ianya adalah tidak digalakkan untuk melaksanakan qurban untuk orang yang telah meninggal dunia kerana segala amalan telah terputus setelah putusnya roh dari jasad, melainkan ianya dalam bentuk wasiat.

Namun, sebahagian pandangan membenarkannya sebagai langkah sedekah ke atas si mati. Wallahualam

Adakah dibenarkan Qurban 1 ekor haiwan untuk 1 keluarga?

Boleh, selagi mana mereka menetap di satu rumah/bumbung yang sama. Turut dibenarkan jika di bawah satu nafkah yang sama.

Adakah dibenarkan Qurban untuk orang lain?

Boleh, dengan memaklumkan kepadanya terlebih dahulu untuk orang tersebut berniat Qurban supaya ianya lebih sempurna dan dapat menepati pantang larang bagi orang yang berniat dan pelaksana Qurban tersebut.

Adakah dibenarkan daging agihan Qurban diberikan kepada bukan muslim?

Perlu mengutamakan orang Islam terlebih dahulu. Namun, ianya boleh jika terdiri dari saudara mara, jiran tetangga dan orang-orang yang susah.

Adakah Qurban perlu dilakukan setiap tahun?

Anda perlu melaksanakan ibadah qurban setiap tahun sekiranya berkemampuan. Ianya adalah ibadah yang dituntut setiap kali musim haji dan musim haji setahun sekali.

Apakah yang dimaksudkan Qurban yang terbaik?

Qurban bersama Aqiqah4u.my juga terbaik, tetapi Ibadah qurban yang lebih terbaik adalah dilaksanakan di tempat sendiri,  disembelih sendiri dan diagihkan sendiri.

Sebaik-baik binatang qurban adalah unta, kemudian lembu dan kambing.

Adakah dibenarkan untuk mewakilkan Qurban kepada pihak lain?

Boleh, sebagaimana Aqiqah4u.my merupakan wakil anda untuk melaksanakan ibadah qurban dibeberapa negara terpilih.

Apakah akad yang digunakan untuk Qurban di luar negara?

Akad yang selalu diguna pakai adalah akad salam (tempahan) dan akad wakalah (mewakilkan), mengikut syarat-syaratnya.

Akad Wakalah (وكالة) ialah suatu akad muamalah dengan pemberian kuasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menjalankan sesuatu urusan selari dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bai’ al-salam (بيع السلم) ialah jual beli secara tangguh dengan bayaran harga secara tunai, spesifikasi barangan dan khidmat yang dibeli adalah jelas dan akan diserahkan pada masa hadapan.

Apakah yang lebih baik diantara Sedekah atau Qurban?

Qurban adalah lebih baik dari sedekah kerana ianya adalah Sunat Muakkad dan wajib dan merupakan satu syariat yang disyariatkan secara khusus.

Bolehkah ibadah Qurban dan Aqiqah disekalikan?

Tidak boleh kerana keduanya adalah ibadah yang berbeza dan tujuan yang berbeza.

Apakah pantang larang jika saya melaksanakan Qurban?

Tidak memotong kuku dan rambut bermula 1 Zulhijjah sehingga selesai sembelihan qurban.

Soalan Lazim berkaitan Syariah
Apakah Akad Syariah yang digunakan?

Akad yang digunakan adalah Akad Salam & Wakalah. 

 1. Bai’ al-salam (بيع السلم): ialah jual beli secara tangguh dengan bayaran harga secara tunai, spesifikasi barangan dan khidmat yang dibeli adalah jelas dan akan diserahkan pada masa hadapan.
 2. Akad Wakalah (وكالة) ialah suatu akad muamalah dengan pemberian kuasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menjalankan sesuatu urusan selari dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Apakah prinsip Akad Salam?
 1. Larangan Riba: Akad Salam terikat dengan prinsip ini dengan membenarkan pembayaran penuh di awal  tempahan tanpa ada bayaran bunga tambahan.
 2. Prinsip keadilan: Prinsip ini adalah sangat penting dalam akad salam. Pembayaran penuh di awal memastikan bahawa pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajipan yang adil dalam transaksi. 
 3. Pembayaran Penuh di awal: Ini dapat menghindari amalan riba kerana ianya merupakan satu akad yang memerlukan pembayaran awal sebelum penerimaan barang tersebut.
 4. Kepastian: Perjanjian mestilah jelas dan pasti. Penjual harus menyebutkan dengan jelas sifat dan deskripsi serta spesifikasi barang atau khidmat yang akan diberikan. Ini bagi mengelakkan keraguan dan ketidakpastian dalam transaksi.
 5. Prinsip pemilikan barang: Setelah pembayaran dilakukan, barang tersebut menjadi milik pembeli walaupun barang atau khidmat akan dilakukan pada masa akan datang.
Apakah rukun Akad Salam?
 • Rukun Akad Salam ada 4, iaitu:

 

 1. al-‘Aaqidaan (العاقدان): pihak yang mengikat perjanjian, mereka terdiri dari pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barang dagangan atau perkhidmatan (السلعة) yang dikehendakinya. Pembeli disebut sebagai al-Muslim (المُسلِم) atau pemilik al-Salam (رَبَّ السَلَمِ) iaitu yang menyerahkan atau mendahulukan bayaran. Manakala penjual ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikannya. Ia namakan sebagai al-Muslam Ilai (المُسلَم إليه). Pembeli dan penjual ini disyaratkan sama seperti syarat penjual dan pembeli dalam ‘akad jual beli iaitulah berakal, baligh, sukarela dan seumpamanya.
 2. Al-Sighah (الصيغة) iaitu ijab (الإيجاب : Penawaran) dan qabul (القبول : Persetujuan). Sebagai contoh pembeli berkata : Saya dahulukan kepada kamu (أسلفتك) RM 500.00 ini untuk tempahan 1 ekor kambing sembelihan di Mekah (dengan sifat-sifat yang dinyatakan) pada tarikh sekian sekian, Kemudian penerima pula berkata : Saya terima pembayarannya (قبلت), atau Saya terima pembayaran yang didahulukan ini (استسلفت), atau seumpama dengannya. 
 3. Ra-s al-Maal (رأس المال) iaitu modal atau harga. Ia bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual.
 4. Al-Muslam fih (المسلم فيه) iaitu barang dan perkhidmatan yang ditempah. Ianya barangan yang dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan.
Apakah syarat Akad Salam?
 • Dalam Akad Salam, terdapat beberapa syarat perlu dipatuhi, antaranya berkaitan dengan harga tempahan atau bayaran (رأس المال), yang lainnya berkaitan dengan barang yang dijual. Ulama empat Mazhab telah sepakat bahawa Akad Salam ini sah dengan enam syarat, iaitu :

 

 1. Diketahui jenisnya.
 2. Diketahui sifatnya.
 3. Diketahui jumlahnya. 
 4. Tempoh penyerahan ditentukan.
 5. Mengetahui kadar nilai harganya.
 6. Hendaklah tempat penyerahannya diketahui.Apakah Akad Wakalah?

Wakalah bermaksud seseorang (Muwakkil) melantik satu pihak yang lain (Wakil) sebagai wakilnya untuk mengendalikan urusannya.

Apakah hukum Akad Wakalah?

Wakalah bermaksud seseorang (Muwakkil) melantik satu pihak yang lain (Wakil) sebagai wakilnya untuk mengendalikan urusannya.

Soalan Lazim berkaitan Aqiqah4u.my
Apakah maksud Aqiqah4u?

Aqiqah4u adalah singkatan kepada “Aqiqah For You”. Ianya membawa maksud perkhidmatan aqiqah yang disediakan oleh pihak kami adalah untuk kesemua Umat Islam, tidak kira warna kulit, bangsa, dan negara. Ianya turut merujuk kepada aqiqah yang dilaksanakan oleh ibu bapa untuk anak-anaknya sebagai tanda kesyukuran kepada Allah subhanahu wa Ta’ala

Secara amnya , “Aqiqah4u” merujuk kepada 3 perkara:

 • Bantuan perlaksanaan Aqiqah kami untuk anda di Tanah Suci Makkah.
 • Aqiqah yang dilaksanakan oleh ibu bapa untuk anak-anaknya.
 • Tujuan utama perlaksanaan ibadah ini adalah kerana Allah Ta’ala.
Adakah Aqiqah4u ini syarikat berdaftar?

Ya, kami merupakan sebuah entiti perniagaan yang berdaftar di bawah Syarikat Arovis Global Sdn Bhd  (1347226-H) yang mana ianya telah didaftarkan secara rasmi di Malaysia pada 18 Oktober 2019.

Apakah S.OP yang digunakan oleh syarikat?

Sempurnakan borang yang disediakan secara atas talian dan membuat pembayaran terus ke akaun kami. Anda akan diberikan pengesahan dan resit sebagai bukti pembayaran. Notis perlaksanaan akan diberikan selepas sembelihan anda telah disempurnakan dan bukti video akan dimasukkan ke dalam website kami (hanya anda sahaja yang boleh melihat video tersebut). Anda hanya perlu memasukkan nombor telefon anda untuk melihat video tersebut.

Video tersebut di simpan di Amazon Web Service Cloud milik Arovis Global Sdn Bhd yang berpangkalan di Singapura.

Jika anda mendapati Video dan Gambar aqiqah anda tiada di dalam sistem semakan status kami, anda boleh terus menghubungi Pihak Syarikat untuk bantuan lanjut.

Apakah perkhidmatan lain yang turut ditawarkan?

Buat masa ini, kami turut menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan ini:

 • Sembelihan unta untuk tujuan sedeqah, nazar dan Qurban.
 • Badal Haji
 • Air Zamzam
Dimanakah syarikat ini beroperasi?

Syarikat ini beroperasi dari 

B – 01 – 07, Savanna Lifestyle Retails, Jalan BBLS 2, Bandar Baru Lembah Selatan, 43800 Dengkil, Selangor

Apakah cara pembayaran yang diterima?

Kami menerima semua jenis pembayaran berasaskan syariah, termasuklah secara tunai, pindahan wang atau cek bertulis yang sah

Apakah pembayaran atas talian yang digunakan?

Pembayaran untuk perkhidmatan kami adalah melalui atas talian dengan menggunakan 3 cara:

 1. Pembayaran terus FPX melalui Securepay. Terdapat bayaran RM 1.50 bagi setiap transaksi.
 2. Pembayaran credit card melalui Chip. Upah perkhidmatan untuk kredit kad akan diberitahu sewaktu pembayaran atas faktor caj yang berbeza mengikut pembekal kad yang berbeza
 3. Pembayaran secara berkala/ ansuran melalui Atome. Tiada cas dikenakan melalui kaedah ini. Siapakah rakan strategik Aqiqah4u?

Aqiqah4u mempunyai banyak rakan strategik dari kalangan korporat dan syarikat-syarikat kecil-kecilan. Kami juga merupakan pembekal terbesar kepada syarikat-syarikat pelaksana di malaysia yang menjalankan perkhidmatan aqiqah dan qurban di Mekah.

Antara pelanggan korporat kami adalah Tabung Haji Travel, Kumpulan Klinik Siti, Hospital Andorra, Persatuan Tadika Malaysia (PERTIM), Mommy Hana, dan banyak lagi.

Aqiqah4u Peneraju Aqiqah & Qurban Online No.1 di Malaysia

Whatsapp
1
Bantuan?
Scan the code
Khidmat Pelanggan
Salam 👋

Ingin berinteraksi dengan Pegawai Khidmat Pelanggan Aqiqah4u.my? Klik Whatsapp untuk mula.